Barion Pixel

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF.
vagy Dokumentum.) a Cobu Market Kft (székhely: 4032 Debrecen, Lóverseny utca 5.; Cégjegyzékszám: 09-09-031853; Adószám: 27998696-2-09; e-mail: info@lauraparfum.hu; telefonszám: (1) 3806060, a továbbiakban: Üzemeltető vagy Cobu Market Kft) által üzemeltetett www.lauraparfum.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
A COBU MARKET KFT., mint a www.lauraparfum.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Cobu Market Kft. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.lauraparfum.hu erre a célra szolgáló felülete, a Cobu Market Kft. által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat.
A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

1. Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:
Cobu Market Kft. jelenti a COBU MARKET KFT. a magyar székhelyű gazdasági társaságot (székhely: 4032 Debrecen, Lóverseny utca 5.; Cégjegyzékszám: 09-09-031853; Adószám: 27998696-2-09) Eladó: Cobu Market Kft., amely a www.lauraparfum.hu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál;
Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a www.lauraparfum.hu oldal tartalmához hozzáfér;
Ügyfél: az a Felhasználó, aki a www.lauraparfum.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók).Természetes személyek esetén ennek feltétele a 18. életév betöltése.
Vásárló: az az Ügyfél, aki a www.lauraparfum.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le.
Saját fiók: az Ügyfél a www.lauraparfum.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mailcíme, címe, telefonszáma és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a www.lauraparfum.hu-n, a Cobu Market Kft részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.
A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat.
A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a Cobu Market Kft. tudomására jut, hogy az Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a www.lauraparfum.hu használatából kizárni;
Weboldal: a www.lauraparfum.hu oldal és aloldalai;
Termék: minden olyan a Cobu Market Kft által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;
Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.
Tartalom:
– minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
– minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
– az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;
Hírlevél: elektronikus úton (e-mail) a Cobu Market Kft. által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a www.lauraparfum.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a www.lauraparfum.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;
Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;
Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.
Kérdés: Ügyfél által a Termékről írt (e-mail) érdeklődés;

2. MEGRENDELÉS
Saját fiók
A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma és jelszó megadásával.
Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le a www.lauraparfum.hu-n, a Cobu Market Kft részére, a Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.
Megrendelés leadása
A www.lauraparfum.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési (online bankkártyás fizetés, utánvét) és az átvételi módot (futárszolgálattal). A Termék(ek) Kosárba helyezése nemjelenti a Megrendelés véglegesítését.
Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.
Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.
A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.
Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek).
A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
A Cobu Market Kft. a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
– Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
– Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételárvisszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.
Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

3. SZÁLLÍTÁS
Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja, vagy előre egyeztetett esetben külföldre is kiszállítja.
Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.
Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja. Külföldi szállítás esetén a kiszállításról egyeztet a Megrendelővel annak esetleges teljesítéséről, áráról.
Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban,
tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
A szállítási díj 1496,06299 Ft +áfa, azaz bruttó 1900 Ft Magyarország egész területén 3 kgig. Magyarország területén a 3 kg feletti csomagoknál, és minden külföldi csomagnál külön díjszabás alapján küldjük meg ajánlatunkat a Megrendelő/Vásárló részére. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról.
A Cobu Market Kft. az általa megbízott futárszolgálaton keresztül szállítja ki a megrendelt árut. A Cobu Market Kft a rendelés összekészítése után a futárszolgálatnak átadja a Termék(ek)et, aki a Vásárlóval felveszi a kapcsolatot a Megrendelésben szereplő adatok alapján, hogy a csomagot a Vásárlónak átadja.
Elfogadom, hogy a Cobu Market Kft. (4032 Debrecen, Lóverseny utca 5.) által a www.lauraparfum.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a megbízott futárszolgálat mint adatkezelő részére, amely a szállításért felelős. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a csomag a Vásárló részére történő átadása, felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA
A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

5. SZÁMLÁZÁS
A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t (bruttó árak), valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.
Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.
A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
A Cobu Market Kft által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díj külön tételként kerül kiállításra az 5.3. pontban foglaltaknak megfelelően. A Cobu az értékesített Termékekről szóló számlát elektronikusan bocsátja a Vásárló rendelkezésére.
„Bankkártyás fizetés” fizetési mód: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I- 1064/2013.
Elfogadom, hogy a Cobu Market Kft, (4032 Debrecen, Lóverseny utca 5.) által a www.lauraparfum.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
A Cobu Market Kft. nem tárolja az Ügyfél/Vásárló bankkártya-adatait, azok a Cobu Market Kft, számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra.
5.5.3. Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, a Cobu Market Kft e tekintetben felelősségét kizárja.

6. ELÁLLÁS,TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA
A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.
Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket) Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben az Kereskedő/Eladó, azaz a Cobu Market Kft).
Mi az az elállási jog?
Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján az Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól (Cobu Market Kft.) kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára ésa – amennyiben azt ő fizette –a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog
kompenzálja azt, hogya vásárlás előtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:
Az elállási jog
– egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől
– több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől – több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől számított 14 naptári napon belül gyakorolható abban az esetben amennyiben a Vevő bontatlan állapotban szolgáltatja vissza a terméket. Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.
Az elállási jogát az Ügyfél/Fogyasztó a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele. Az Ügyfél/Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (Cobu Market Kft) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. Ha az Eladó a termék terméklapján biztosít lehetőséget az elállási nyilatkozat megtételére, az Ügyfél/Fogyasztó elállási nyilatkozatát ott is megteheti. Ebben az esetben az Eladó a nyilatkozat megérkezését visszaigazolja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az Ügyfél/Fogyasztó elállási szándékának. A termék visszaküldése: amennyiben az Ügyfél/Fogyasztó jelezte az Eladó felé elállási szándékát a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha a Kereskedő vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Ennek feltétele az hogy a terméket bontatlan állapotban szolgáltatja vissza.
Az Ügyfél/Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Ügyfél/Fogyasztó viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését.
Ha a megrendelt terméket az Ügyfélnek/Fogyasztónak kifuvarozták, az Eladó/Kereskedő azt saját költségén fuvarozza vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. Az Ügyfél/Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet a Kereskedő/Eladó (Cobu Market Kft) részére köteles megtéríteni.
A Kereskedő/Eladó által viselt költségek: ha az Ügyfél/Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni az Ügyfél/Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az Ügyfél fizette) az Ügyfél/Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Kereskedő más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban az Ügyfél/Fogyasztó a Kereskedő által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módon választott, a Kereskedő nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és azÜgyfél által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Kereskedő mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél visszanem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

7. FELELŐSSÉG
Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

8. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK
A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Cobu Market Kft. fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Cobu Market Kft-nek kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Cobu Market Kft Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a honlapon az „Elérhetőségeink” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Cobu Market Kft. szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Cobu Market Kft. alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

9. SZELLEMI TULAJDON
A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Cobu Market Kft. tulajdonát képezi és a Cobu Market Kft. ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a Cobu Market Kft. kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.
Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. Amennyiben a Cobu Market Kft. egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

10. TITOKTARTÁS
A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy a www.lauraparfum.hu-n Saját fiókot hoz létre/Megrendelést ad le, bekerül a Cobu Market Kft. adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy a Cobu Market Kft partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre a Cobu Market Kft az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

11. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS
Az Felhasználónak/Ügyfélnek/ Vásárlónak lehetősége van feliratkozni a Cobu Market Kft. hírlevélszolgáltatására, mellyel hozzájárul, hogy a Cobu Market Kft. közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta a Cobu Market Kft. Adatvédelmi Szabályzatát, melyet külön pdf-ben letölthet. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a Cobu Market Kft. Hírlevelekről az alábbi módokon:
(i) a leiratkozási szándékról értesíti a Cobu Market Kft.-t a (1) 3806060 telefonszám hívásával vagy e-mail útján;
(ii) a hírlevelekben leiratkozási linkre kattintva;

12. KÉRDÉSEK
12.1 A Vásárló/Ügyfél a webshopban kérdést tehet fel az Eladó részére, melyet az Ügyfélszolgálat válaszol meg e-mail formájában.

13. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit vesszük figyelembe. Az előírásoknak megfelelően a Cobu Market Kft köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak.

Az adatkezelés célja:
(i) az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a Saját fiókjuk státuszáról, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);
(ii) hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése e-mailen keresztül;
(iii) marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.
A Vásárló azzal, hogy a Saját fiók létrehozásakor és/vagy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Cobu Market Kft. adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Cobu Market Kft., annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, a Cobu Market Kft., és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban és a 13.3. pontban rögzített célokkal összhangban.

A jelen ÁSZF. elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a Cobu Market Kft. által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) szerint garantált jogok megsértése esetén.
Az Ügyfél/Vásárló Cobu Market Kft. részére címzett, a 4032, Debrecen Lóverseny utca 5. címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egyénre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai kezelését és feldolgozását illetően.
Az Ügyfél/Vásárló a Cobu Market Kft. részére címzett, a 4032, Debrecen Lóverseny utca 5.címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokat illető rendelkezés jogával az alábbi esetekben:
– azon adatok kijavítását, frissítését, zárolását vagy törlését kérheti, amelyek feldolgozása nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) előírásainak;
– anonim adatokká való átalakítását kérheti azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) előírásainak;
– azon harmadik felek értesítését kérheti, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez aránytalanul nagy erőfeszítést az ezáltal védett törvényes érdekhez viszonyítva;
A Cobu Market Kft. továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint , amennyiben azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, biztosítók. Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.
A Weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, a www.lauraparfum.hu oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló az „értem” gomb megnyomásával, elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

14. VIS MAIOR
E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Cobu Market Kft.-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Cobu Market Kft. számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnikmeg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti ahttp://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyarjog az irányadó, különös tekintettel,

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
– az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1977. évi CLV. törvény
– az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseire.
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
Az esetleges vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Cobu Market Kft. cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

ÁSZF egyoldalú módosítása
A Cobu Market Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezéseka hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Cobu Market Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Cobu Market Kft. webáruházában. előzetes figyelmeztetés nélkül.

Cobu Market Kft. 2021.12.08.

Az ÁSZF .pdf formátumban ide kattintva tölthető le.